افزایش پهنای باند اینترنت در ایران باید به حد اعلای خود برسد

احمد همتی در شورای اداری استان سمنان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد اظهار کرد:

نباید از تکنولوژی‌های نوین ترس داشته باشیم چرا که این فناوری‌ها در توسعه کشور و رشد علمی نقشی مهم دارد.

وی بر لزوم افزایش پهنای باند اینترنت تاکید کرد و افزود: اگرچه تهدیداتی در این حوزه نیز وجود دارد و نگرانی‌های ما بی‌دلیل هم نیست اما این مهم نباید مانع استفاده ما از ظرفیت این تکنولوژی ها شود.

ادامه مطلب

اینترنت اشیا کنتورهای گاز را نیز کنترل می‌کنند

در راستای بهینه سازی الگوهای مصرف و کاهش هزینه‌های مصرفی گاز، کنتورهای گاز بر بستر اینترنت اشیا (IoT) هوشمند می‌شوند.

بنابر اعلام همراه اول، شرکت ملی گاز ایران و اپراتور همراه اول برای هوشمندسازی کنتورهای گاز کشور بر بستر اینترنت اشیا (IoT) توافقنامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب