تاریخچه اینترنت

پیدایش اینترنت به دهه ۶۰ برمی گردد

تاریخچه اینترنت 

پیدایش اینترنت (The Internet) به دهه ۶۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی که دولت ایالات متحده بر اساس طرحی موسوم به «Arpa» مخفف (آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته) که هدفش تقویت کارکردهای دفاعی بود، این طرح را به اجرا گذاشت.

ادامه مطلب