افزایش پهنای باند اینترنت در ایران باید به حد اعلای خود برسد

احمد همتی در شورای اداری استان سمنان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد اظهار کرد:

نباید از تکنولوژی‌های نوین ترس داشته باشیم چرا که این فناوری‌ها در توسعه کشور و رشد علمی نقشی مهم دارد.

وی بر لزوم افزایش پهنای باند اینترنت تاکید کرد و افزود: اگرچه تهدیداتی در این حوزه نیز وجود دارد و نگرانی‌های ما بی‌دلیل هم نیست اما این مهم نباید مانع استفاده ما از ظرفیت این تکنولوژی ها شود.

ادامه مطلب