اینترنت اشیا کنتورهای گاز را نیز کنترل می‌کنند

در راستای بهینه سازی الگوهای مصرف و کاهش هزینه‌های مصرفی گاز، کنتورهای گاز بر بستر اینترنت اشیا (IoT) هوشمند می‌شوند.

بنابر اعلام همراه اول، شرکت ملی گاز ایران و اپراتور همراه اول برای هوشمندسازی کنتورهای گاز کشور بر بستر اینترنت اشیا (IoT) توافقنامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب